Prof.Dr. Zeki AY
SDÜ İnşaat Müh. Bölümü 
Özellikle son yıllarda,  insanlar daha çok doğa ile bütünleşik bir yaşam istemektedir. Bu nedenle, iş koşulları, eğitim vb. nedenlerle zorunlu olarak şehirde yaşamak zorunda kalan insanlar, imkanları ölçüsünde doğa ile bütünleşik yaşam için başta büyük kentlerden olmak kentlerden kırsala doğru bir hareket oluşturmaktadır. Şehirlerin dış bölgelerinde hobi bahçeleri oluşturulmaktadır. İmkanları müsait olanlar karavan , kır evi, yazlık gibi  çözüm önerleri bulurken, bazılarıda hafta sonlarını  doğada geçirebilmek için ülkemizde henüz yaygınlaşmayan genelde hafta sonunu geçirmek üzere doğal yaşam köyleri kurulmaktadır. Toplumun büyük çoğunluğu maddi yetersizlik nedeni ile arzulamasına rağmen doğada sevdikleri ile baş başa zaman geçirmekten ekonomik nedenlerden dolayı mahrum kalmaktadır.

Özellikle günümüzde yaşanmakta olan Pandemi  sürecinde bu durum daha belirgin olarak ortaya çıkmıştır.  Hiç şüphesiz tüm insanların zaman zaman doğa ile bütünleşik yaşaması hem bir ihtiyaç hrm de bir haktır. Bu açıdan bakarak, MaviDome Geodezik Kubbe Sistemler her ailenin satın alabileceği ve yukarıda  da belirttiğimiz kullanım amaçları duğrultusunda kullanabileceği, özellikle, DEPREM SONRASI barınma için kolay kurulan taşınabilir kubbe sitemlerdir.
Adres
SDÜ İnşaat Müh. Böl. Isparta
Telefon
+90 246 211 11 99
GSM
+90 532 614 79 29
E-Posta
zekiay@sdu.edu.tr