İnşaat Yüksek Mühendisi
Prof.Dr.Zeki AY
BİLDİRİLER
ULUSLARASI BİLDİRİLER
Tam Metin olarak yayımlanan bildiri

A-          
a) Zeki AY, Gülhan DURMUŞ, "Yapıların Geometrik Nonlineer Analizinde İleri Çözüm Prosedürleri", ECAS2002 International Symposium, METU, 2002. 
b) A, H, SOFİYEV , Zeki AY, Ali SOFUYEV, "The Buckling of An Orthotropic Composite Cylindrical Thin Shell Under Time Dependent Torsion", 2nd. FAE International Symposium, 2002, TRNC.
c) A, H, SOFİYEV , Zeki AY, Fahri BİRİNCİ, "The Stability of An Orthotropic Conical Shell With Variable Elasticity Moduli Under An Impulsive Load", 2nd. FAE International Symposium, 2002, TRNC
d) Z. Ay, G. Durmuş, Z. Özgür. Türkiye de Prefabrike Çelik Uzay Kafes Sistem Uygulamaları: Gelişmeler ve Sorunlar. Altıncı Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, İstanbul, 2004
e) Mehmet FENKLİ, Zeki AY, "Tek Hatlı Çelik Kubbelerin Deprem Davranışı : Schwedler ve Zeiss-Dywidag Kubbeler, Altıncı Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, İstanbul, 2004.
f) C. Balkaya Z. Ay, G. Durmuş ‘’Düzensiz Çelik Yapıların Sismik Performansı’’ , Altıncı Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, İstanbul, 2004.
g) Dikmen B., Ay Z., “ Çelik Uzay Çatı Sistemli Hal Yapıların Deprem Davranışı” Ace06-486, İstanbul, 2006
h) Erdemir G., Ay Z., “ Depreme Dayanıklı Çelik Yapıların Birleşim Tasarımında Gelişmeler” Ace06-472, İstanbul, 2006
i) Durmuş G, Tekeli H., Korkmaz A., Ay Z., .”FEM Investigation of Beam Column Connections of Moment Resisting Steel Structures Strengthened by Rib Plate Members” AESE, Isparta- Antalya 2007
j) Chkhikvadze K., Ay Z., Durmuş G., Chlidze N., Kuparadze L., Qadjaia L., “ Model of Nonlinear Behavior of Buildings Under seismic Action Taking İnto Account Non-intertial Loads” AESE, Isparta- Antalya 2007
k) Avey A., Pirmemmedov I., Ay Z., Zerrin Z., Avcar M.,” The Stability of Cylindirical Shells of Variable Thickness Subject to a Dynamic Lateraal Pressure” AESE, Isparta- Antalya 2007
l)Tekeli H., Demir F., Korkmaz A., Gençoğlu M., Ay Z., “ Büyük Açıklıklı ve Az Katlı Yapıların Performanslarının Değerlendirilmesi” AESE, Isparta- Antalya 2007
m) Durmuş G., Yılmaz Z., Fenkli M., Ay Z., Altay.G. “.Elastik Olmayan Burulmalı Davranışın Çok Katlı Dışmerkez Çaprazlı Çelik Bir Yapının Yanal Yük Taşıma Kapasitesi Üzerine Etkisi”. AESE., Isparta- Antalya 2007
n) Korkmaz A., Ay Z., Çelik D., “Investigation of Inelastic Behaviour Concentric and Eccentric Braced Steel Building Type Structures”, Eurosteel, September 2008, Graz, Austria
o) Rekvava P., Mdivani K., Ay Z., “Finite Element Nonlinear Analysis Of Panel Buildins under Seismic Action”SSCR, Tbilisi-Georgia, 2008
p) Avey S.A, Avcar M., Memmedov Z., AY Z. Özyiğit P. “The vibration of freely suporrted FG Shell structures” Tibilisi-Georgia, 2008
q) Chkikvadze K., Ay Z., Tsiskreli Ts., Chlaidze N., “The influence of recommended seismic coefficient components on the value of save factor in slope stability analysis” Tibilisi-Georgia, 2008

B-
a) Tama, Yavuz Selim; Kaplan, Hasan; Görgülü, Tarkan; Ay, Zeki Repairing and Seismic Strengthening of Damaged Reinforced Concrete Structures with External Steel Shear Walls  BCCCE - International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, 2016   

ULUSAL BİLDİRİLER
A-
a) Ömer DEMİR, Zeki AY, “Değişken Topoloji Düzlem Kafeslerin Tasarımında Algoritmik Yeni Bir Yaklaşım” , Isparta Mühendislik Fakültesi 6. Mühendislik Haftası Isparta – 1990
b) ZEKİ AY BİRİNCİ F., DEMİR Ö., " Uzamsal Çelik Uzay Yapıların Serbest Titreşimleri" Dördüncü Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 1997.
c) Başçetinçelik A., Cevri H., Ay Z., Ersoy E., Özer M., Karaca C., Cam Seralarda Yükler ve Geliştirme Çalışması, Tarım Makinaları Sempozyumu ve Sergisi, Tmmob Makina Mühendisleri Odası, 23-24 Kasım 2001, Mersin.
d) Korkmaz A., Ay Z., Uysal Ö., Erdemir G., ‘‘ Çelik Yapıların Deprem Dayanımının Artırılması’’,15.Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, S.DÜ, Kasım 2007,Isparta F. Diğer yayınlar :

B-
a) İlyas Devran Çelik, Zeki Ay, Boğaçhan Başaran: "NPI Kiriş ve Kiriş-Kolonların Mevcut Dönme Kapasitesi" İnşaat Mühendisliğinde 100.Yıl Teknik Kongresi, YTU, İstanbul, 2012
b) Zeki AY , İlyas Devran Çelik, Gaye Erdemir: "Moment Aktaran Üç Katlı Çelik Uzay Bir Çerçevenin Yanal Yük Kapasitesi Üzerine Burulmanın Etkisi", İnşaat Mühendisliğinde 100.Yıl Teknik Kongresi, YTU, İstanbul, 2012
c) Z. Ay, İ.D. Çelik, B. Başaran, M. Sivri "Kutu Kesitli Kolon-Kirişlerin Kaynaklı Birleşiminin Moment Etkisi Altında İncelenmesi", 2.Tdmsk, Hatay,2013
d) Çelik, İ., D., Kımıllı, N., A., Ay, Z., Altay, G., Sivri, M., Kutu Kesitli Kiriş-Kolon Birleşimlerinde Başlık Levhası Boyutlarının Dönme Kapasitesi Üzerine Etkisi, 5. Çelik Yapılar Sempozyumu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul, Kasım 2013.
e) Çelik, İ., D., Sivri, M., Fenkli, M., Kök, E., Ay, Z., “Eğilme Etkisi Altındaki Kirişte Kullanılan Berkitme Levhasının Davranışa Etkisi”, 6. Çelik Yapılar Sempozyumu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Eskişehir ve İMO İstanbul, Eskişehir, Aralık 2015.

Özet metin olarak yayımlanan bildiri
A-
a) ZEKİ AY, Nilay Keskin , "Zemin Cinsinin Yapı Deprem Kuvvetlerine Etkisi" İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Kullanımı 5. Sempozyumu İTÜ - 1996.

 
+90 532 614 79 29
zekiay@sdu.edu.tr
SDÜ İnş. Müh. Bölümü