İnşaat Yüksek Mühendisi
Prof.Dr.Zeki AY
ARAŞTIRMA PROJELERİ

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma

a) “Development of Theoretical Principles of Earthquake Engineering on the basis of EC8”Project No 001/2010-Tbilisi Georgia

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü

a)Proje No: 1430-M-06 Çelik Uzay Çerçevelerin Doğrusal Olmayan Deprem Davranışlarının Analitik ve Deneysel İncelenmesi
b) Proje No: 1452–D-06 ‘‘Mevcut yapıların güçlendirilmesinde dış çelik konstrüksiyon perde uygulaması’’–SDÜ BAP Projesi
c) Proje No: 1512-D-07 ‘‘Çaprazlı çelik yapıların İnelastik burulmalı davranışının deneysel olarak incelenmesi’’ –SDÜ BAP Projesi
d) Proje No 1476-YL-07 ‘‘Merkezi ve dış merkez güçlendirilmiş çelik uzay sistemlerin sismik performansı’’–SDÜ BAP Projesi
e) Proje No 3004-YL-11 “Kutu Kesitli Kiriş-Kolonların Berkitilmiş Alın Levhalı Kaynaklı Moment Aktaran Birleşimleri için Süneklik Detaylarının İncelenmesi–SDÜ BAP Projesi
f) Proje No: 3000-D-11 “Kutu Kesitli Kiriş-Kolon Birleşimlerinin Süneklilik Detaylarının Belirlenmesi” –SDÜ             BAP Projesi.
g) Proje No: 3005-D-11 “Kutu Kiriş Boru Kolon Kurt Ağzı Birleşimlerinin Yapısal Davranışlarının Belirlenmesi” –SDÜ BAP Projesi.
h) Proje No:  3003-YL-11 ”Kutu Kesitli Kiriş-Kolonların Berkitmesiz Alın Levhalı Kaynaklı Moment Aktaran Birleşimleri İçin Süneklilik Detaylarının İncelenmesi” –SDÜ BAP Projesi.
i) "Kutu Kesitli Kiriş-Kolonların Alın Levhalı Kaynaklı Moment Aktaran Birleşimleri İçin Süneklik Detaylarının Belirlenmesi" TÜBİTAK Proje No 111m125, 2013

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma

a)TÜBİTAK, TOGTAG-TARP 2060: Farklı Taleplere Uygun Cam Sera Konstrüksiyonu Geliştirilme Projesi. 2000.
b) TÜBİTAK, TİDEB 99009: Alüminyum Cam sera Konstrüksiyonu İklim Kontrol Sistemleri ve Otomasyonu Projesi. 2000


 
+90 532 614 79 29
zekiay@sdu.edu.tr
SDÜ İnş. Müh. Bölümü