İnşaat Yüksek Mühendisi
Prof.Dr.Zeki AY
TEZ YÖNETİMİ

Doktora  1. Danışman

Çelik, İ., D., "Kutu Kesitli Kiriş Kolon Birleşimlerinin Süneklik Detaylarının Belirlenmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. 224s, Isparta, Doktora Tezi, 2013

Kımıllı N.,A., "Kutu kiriş-boru kolon kurt  ağzı birleşimlerinin yapısal davranışlarının belirlenmesi" SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Doktora Tezi,2014

Fincanoğlu, A., "Eğilme Etkisi Altında C Tipi Başlık Levhalı Kutu Kesitli Birleşimlerin Dönme Kapasitelerinin İncelenmesi" SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Doktora Tezi,2015

Bayraktar, D., "Eğilme Etkisi Altında Çelik Boru Kiriş ve Kolonun Kaynaklı Kurt Ağzı Birleşiminde Dönme Kapasitesinin İncelenmesi"SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Doktora Tezi,2015

Cesur Durmaz, B., "
Sürdürülebilir Yüzer Kent Park Modeli: Fethiye Örneği" SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Doktora Tezi,2023

Doktora  2. Danışman

Görgülü T., “ Çaprazlı Mevcut Yapıların Güçlendirilmesinde Dış Çelik Konstrüksiyon Perde Uygulaması” SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Doktora Tezi, 117s, 2008.(2. Danışmanlık)

Durmuş, G., “ Çaprazlı Çelik Yapıların İnelastik Burulmalı Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi” SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Doktora Tezi, 2008. (2. Danışmanlık)


Yüksek Lisans 1.Danışman

1) Alay, C., "Çerçeve Sistem Çelik Endüstri Yapılarında Yapı Geometrisindeki Değişimin Malzeme Tüketimine Etkileri. " S.D.Ü., 1996.

2) Sezgin, M., "Diatomitin Hafif Yapı Eldesinde Değerlendirilebilirliği" S.D.Ü., 1998

3) Derdiman, K.,M., "Yapıların Geometrik Nonlineer Analizi için Yeni Bir Algoritmik Yaklaşım" S.D.Ü., 1998.

4) Dolunay, M.,A., "Çok Katlı Çelik Yapıların Deprem Etkisi Altında Dinamik Davranışı" S.D.Ü., 2001

5) Çöne A.,Ş., "Prefabrike Düzlem Çelik Uzay Sistemlerde Yapı Geometrisindeki Değişiminin Malzeme Giderine Etkisi" S.D.Ü., 2001.

6) Durmuş, G., Çelik Çerçeve Yapıların Doğrusal Olmayan Deprem Davranışı. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Isparta, 2003.

7) Züleyha ÖZGÜR Prefabrike Çelik Uzay Kafes Çatı Sistemli Büyük Açıklıklı Yapıların Sismik Performansı S.D.Ü., 2006

8) N Birkan DİKMEN Çelik Uzay Çatı Sistemli Hal Yapıların Deprem Davranışı S.D.Ü., 2006

9) Erdemir G. “ Moment Aktaran Üç Katlı Çelik Uzay Çerçevenin Elastik Olmayan Burulmalı Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi ” SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Yüksek Lisans Tezi,34s, 2007.

10) Çelik, D., “Merkezi ve Dışmerkezi Güçlendirilmiş Çelik Uzay Çerçevelerin Sismik Performansı.” SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Yüksek Lisans Tezi, 73s, 2008.

11) Yağmur Dikiciaşık, Uzak ve Yakın Bölge Depremleri Altında Düzensiz Yığma Bir Bina Davranışının İncelenmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Yüksek Lisans Tezi, 92s, 2011.

12) Adnan Zehir , “Kutu Kesitli Kiriş-Kolonların Berkitilmiş Alın Levhalı Kaynaklı Moment Aktaran Birleşimleri için Süneklik Detaylarının İncelenmesi SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Yüksek Lisans Tezi, 68s, 2012

13) Başaran. B., "Kutu Kesitli Kiriş-Kolonların Berkitmesiz Alın Levhalı Kaynaklı Moment Aktaran Birleşimleri için Süneklik Detaylarının İncelenmesi" SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Yüksek Lisans Tezi, 2013

14) Kök, E., "Kutu kesitli birleşimlerde ek kaynaklı başlık levhasının moment kapasitesine etkisi" SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Yüksek Lisans Tezi, 2015

15) Mahmud Ercan, Çelik Yapılarda Çağdaş Prefabrike Yapı Sistemleri, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Yüksek Lisans Tezi, 2017

 16)Oğuzhan ŞAHİN, Yapılar Üzerindeki Kalıntı Deplasman Talebinin Depremle Olan İlişkisi,SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Yüksek Lisans Tezi, (2018)

17)Esma İslim ÇARHOĞLU, Az Katlı Bir Yapıda Yapı Sistemlerinin Yapı Güvenliği Ve Maliyeti Açısından Karşılaştırılması, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Yüksek Lisans Tezi, (2019)
+90 532 614 79 29
zekiay@sdu.edu.tr
SDÜ İnş. Müh. Bölümü