İnşaat Yüksek Mühendisi
Prof.Dr.Zeki AY
MAKALELER

ULUSLARARSI MAKALELER
A-
Abdullah H. SOFİYEV, Zeki AY, Ali SOFUYEV, “The Dynamic Buckling of An Orthotropic Cylindrical Thin Shell Under Torsion Varying As A Power Function of Time”, Acta Mechanica Solida Sinica, Volume 16, No:1, January-2003, Republic of China.
Korkmaz KA, AY  Z., Keskin SN, Ceditoglu D, (2010). Investigation of Traffic Induced Vibrations on Masonry Buildings in Turkey and Countermeasures, Journal of Vibration Control (DOI: 10.1177/1077546309346240).
AY, Z. Comparison Of Improved Nonlinear Static Procedures For Spatial Steel Trusses Supported On Steel Columns, Scientific Research And Essays Vol. 5(14), Pp. 1861-1871, 18 July, 2010.
Korkmaz A, Ay Z.,Sarı A., Çelik İ.D. "Probabilistic Seismic Risk Assessment of Hall Buildings in Turkey" The Structural Design of Tall and Special Buildings, 10.1002/tal.694, 2011.
Zeki AY, İlyas Devran Çelik, "Dışmerkez Çelik Çapraz Perde Bir Sistemde Bağ Kiriş Boyunun 2007 Türk Deprem Yönetmeliği Açısından İncelenmesi" Teknik Dergi,Cilt 23, Sayı 1, sayfa 5827-5843, Ocak 2012.
Tarkan Görgülü, Yavuz Selim Tama, Salih Yavuz, Hasan Kaplan, Zeki Ay, "Strengthenıng of Reinforced Concrete Structures with External Steel Shear Walls", Journal of Constructional Steel Research (2012), Volume 70, March 2012, Pages 226-235.

B-
Gülhan İNCE, Zeki AY, Çetin YILMAZ. Dışmerkez Ters V Çaprazlı Çerçevelerin Burulmalı Davranışları. Teknik Dergi, Cilt 24, Sayı 2, sayfa 6333-6350, Nisan 2013
Sofiyev AH, Ay Z, Najafov AM, Mammadov Z, Schnack E, Non-Linear Stability of Conical Shell Structures Including a Functionally Graded Core, Acta Physica Polonica A, 125, 192-194, 2014.
Deniz Bayraktar, Zeki Ay, Ilyas Devran Çelik, Experimental and Numerical Study On Moment - Rotation Relations of Welded End-Plate Tubular Connections, Journal of   Constructional Steel Research ,Volume 126, November 2016, Pages 63-73

ULUSAL MAKALELER

A-
Zeki AY, Hüseyin CEVRİ, Gülhan DURMUŞ, “ Geometrisi Verilmiş Bir Cam Sera Konstrüksiyonunda Değişik Yükleme Gruplarına Göre Malzeme Giderinin Araştırılması”, Derim, cilt 17, sayı 3- 2000
Zeki AY, Gülhan DURMUŞ, M. Afşin DOLUNAY, Mehmet FENKLİ, “Düzlem Çerçeve Sera Konstrüksiyonlarının Analizi İçin Bir Bilgisayar Yazılımı”, Ziraat Mühendisliği Dergisi, Sayı 328, Temmuz – Ağustos 2000
Zeki AY, Ali Şahin ÇÖNE, G. DURMUŞ, Prefabrike Çelik Uzay Kafes Sistemlerde Yapı Geometrisindeki Değişiminin Çelik Malzeme Giderine Etkisi, Yapı Dünyası Dergisi- Sayı 75-76 , Haziran Temmuz, 2002
Zeki AY, Gülhan DURMUŞ, Prefabrike Çelik Uzay Kafes Sistemler ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar. İnşaat Mühendisleri Odası Türk Mühendislik Haberleri Dergisi 47/2002-2. Sayı:418.
Zeki AY, Gülhan DURMUŞ, M. Gökhan ÇAKIROĞLU, "Sıvı Gaz Tanklarının Hasarlı Betonarme Ayaklarının Güçlendirilmesi İle İlgili Bir Uygulama Örneği", Yapı Dünyası Dergisi. Ocak 2003. Sayı 82.
AY Z., DOLUNAY M.A., Düzensiz Çok Katlı Çelik Yapıların Serbest titreşimleri Üzerine Bir Çalışma, Yapı Dünyası Dergisi- Sayı 101, 2004
Zeki Ay, M. Afşin Dolunay, Züleyha Özgür. Çok Katlı Çelik Bir Yapıda Taban Kenar Uzunluk Oranlarının Doğal Periyot, Deplasman, Taban Kesme Kuvveti Ve Devirme Momenti Üzerine Etkisi. Yapı Dünyası Dergisi.Sayı 116-117, 2005
Zeki AY , Gaye ERDEMİR, Çelik Uzay Kafes Çatı Sistemli Yapılarda Temel Periyotların Sistem Geometrisi İle Değişimi. Yapı Dünyası Dergisi, Sayı 120-121,2006
Korkmaz A., Ay Z “Çelik Uzay Çatı Sistemli Hal Yapıların Deprem Davranışlarının İncelenmesi”, Journal of Yaşar University, No 6, Vol 2 , İzmir, 2007 
Fenkli, M., Ay, Z., Durmuş, G., Çelik Uzay Sistemli Hal Yapılarının Kar Yükleri Altında Davranışı, Yapı Dünyası Dergisi, Ankara, Sayı 141, 2007
Korkmaz A., Ay Z., Çelik D., “Merkezi Çaprazlı Çelik Yapıların Deprem Davranışlarının İncelenmesi”, Sigma Cilt 26, Sayı 1, Syf. 58-68, İstanbul, 2008
Korkmaz A., Ay Z., Çelik D., “Merkezi ve Dışmerkezi Çaprazlarla Güçlendirilen Çelik Binaların Doğrusal Olmayan Davranış”, Teknoloji, Cilt 11(2), Syf.105-120, Zonguldak, 2008 (24)
Korkmaz A., Ay Z., Uysal Ö., “Çelik Yapıların Güçlendirilmesinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Değerlendirilmesi”, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 216 - 226 (2008)
Ay Z., Çelik D., Çarhoğlu I., “ Yapılarda Güvenlik İncelemeleri” Yapı Dünyası, Ankara, Ağustos,Saı 149, 2008
Ceditoğlu D., Ay Z., Keskin N., Çelik D., “Karayolu Araçlarının Neden Olduğu Titreşimler” Yapı Dünyası., Ankara, Sayı 151, Ekim 2008.
Korkmaz A., Ay Z. , “Hal Yapıların Deprem Davranışlarının Performansa Bağlı Analizlerle Belirlenmesi” Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Sayfa 44–49, Ocak 2008.
Ömür Ç., Korkmaz A., Keskin N.S., Ay Z., Çarhoğlu I.A., “Farklı Zeminlerdeki Kazıkların Deprem Davranışının İncelenmesi” Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Sayfa 223–236, 2009.
Korkmaz A., Ay Z., Çimen Ö., Keskin N., Çelik D., Bayrak Ç., “Dolgu Duvarlı Betonarme Yapıların Deprem Davranışında Bağ Kirişlerinin Yapı Performansına Etkisinin İncelenmesi” Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2009.
Ay Z., Özgür Z., Çelik D., “Çelik Kolonlar Üzerine Oturan Kafes Sistemlerin Sismik Performansı” Yapı Dünyası, Ankara, Haziran , Sayı 159, 2009.
Zeki AY, İlyas Devran ÇELİK, Nurettin Alpay KIMILLI, “Çaprazlı Çelik Çerçevelerin Sismik Performansı Üzerine Bazı Değerlendirmeler. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,26(1): 7-17,2010
Ceditoğlu D., Ay Z., Keskin N., Çelik D., ”Yapı Zemin Etkileşimde Modelleme Teknikleri” Yapı Dünyası., Ankara, Şubat, Sayı 167, 2010.
Zeki AY, A. Işıl ÇARHOĞLU, K. Armağan KORKMAZ,  Ayhan NUHOĞLU, A. Vefa ORHON Yığma Yapıların Yapısal Davranışının İncelenmesi, Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg.,Cilt:2,Sayı:2,41-53,2012.

B-
a)  SİVRİ, M., ÇELİK, İ., D., FENKLİ, M., KIMILLI, N., A., AY, Z., “Çelik Çaprazla Güçlendirilmiş Dolgu Duvarlı Betonarme Çerçevelerin Doğrusal Olmayan Davranışı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2015, Cilt 19, Sayı 1, Isparta.
b)  KIMILLI, N.,  A., FENKLİ, M., ÇELİK, İ., D., SİVRİ, M., AY, Z., “Eğilme Etkisi Altındaki Kutu Kesitli Kiriş-Kolon Birleşiminde Modelleme Tekniklerinin Birleşim Davranışı Üzerine Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi, 2015, Cilt 5, Sayı 1, Isparta.
c)  FENKLİ, M., KIMILLI N., A., ÇELİK, İ., D., SİVRİ, M., AY, Z., “Kutu Kesitli Kiriş-Kolon Birleşiminde Mesh Kalitesinin Şekil Değiştirmeye Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2015, Cilt 19, Sayı 1, Isparta.
d)  FENKLİ, M., KIMILLI N., A., ÇELİK, İ., D., SİVRİ, M., AY, Z., “Diaphragm Effect of Steel Space Roof Systems in Hall Structures”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2015, Cilt 19, Sayı 2, Isparta.
e)  BAYRAKTAR, D., ÇELİK, İ., D., SİVRİ, M., FENKLİ, M., AY, Z., “Eğilme Etkisi Altında Çelik Boru kesitli Kiriş-Kolon Birleşimlerinde Başlık Levhasının Rijitliğe Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi, 2016, Cilt 6, Sayı 1, Isparta
f)  Deniz BAYRAKTAR, Zeki AY Çelik Boru Kesitli Kiriş-Kolon Birleşimlerinde Başlık Levhasının Şekil Değiştirmeye Etkisi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7(2): 133-143 (2016)
g)  K. Armağan KORKMAZ, Zeki AY, A. Işıl ÇARHOĞLU, Devran ÇELİK, Ayhan NUHOĞLU, Planda Düzensizlikleri Olan Çelik Yapıların Güçlendirilme Tiplerinin Değerlendirilmesi, GÜFBED/GUSTIJ (2013) 3 (2): 29-39


Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler

A-
Zeki AY, "Ekonomik Çelik Yapı Tasarımında Temel İlkeler". TMMOB Antalya İnş. Müh. Odası Dergisi Ekim- 1998. (30)
Zeki AY, Gülhan DURMUŞ, M. Afşin DOLUNAY, Düzlem Çerçeve Çelik Endüstri Yapıların Analizi İçin Bir Bilgisayar Yazılımı, Antalya İnşaat Mühendisleri Odası Dergisi, Haziran-Temmuz-Ağustos-2002
+90 532 614 79 29
zekiay@sdu.edu.tr
SDÜ İnş. Müh. Bölümü