İnşaat Yüksek Mühendisi
Prof.Dr.Zeki AY
ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Zeki AY, 1961 yılında Isparta’da doğdu. 1983 yılında, Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesinden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. 1984 Yılında Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı. İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı Programında 1988 yılında İnşaat Yüksek Mühendisi, 1993 yılında da Doktor Mühendis ünvanını aldı. S.D.Ü. Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümüne 1994’de Yardımcı Doçent 2012’de de Doçent olarak atandı.  Bu süre içinde, yönetiminde, yirmiden fazla doktora ve yüksek lisans çalışması tamamlandı. Çelik yapılar, Çelik Uzay Sistemler ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı konularında, çok sayıda seminer ve konferans verdi. Çelik, betonarme yapıların uygulama projeleri, özel ve kamuya ait yapıların yapısal güvenliklerinin belirlenmesi ve güçlendirme projeleri, proje ya da uygulama açısından çelik uzay kafes sistemli yapıların incelenmesi vb. çok sayıda mesleki faaliyet gerçekleştirdi. Yüze yakın ulusal ve uluslararası (bildiri ve makale) yayını vardır. İki TÜBİTAK projesinde araştırmacı, birinde yönetici olarak görev yapmış ve yine yönetiminde on BAP projesi tamamlanmıştır. Çelik Yapılar(Türk Çelik Yönetmeliği 2016’ya göre hazırlanmış) ve Çelik Uzay Sistemler ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı ders notları vardır.
+90 532 614 79 29
zekiay@sdu.edu.tr
SDÜ İnş. Müh. Bölümü